PARTNERI 2016

GENERÁLNY PARTNER

 

 

 

HLAVNÍ PARTNERI

 

 

 

 

PARTNERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO NA PODUJATIE HOVORIA PARTNERI?

Martin Bilický, výkonný riaditeľ spoločnosti Alukov
Trendy design days sa už po druhýkrát predstavilo ako exkluzívne podujatie sledujúce zaujímavý
spôsob prezentácie najnovších trendov v oblasti architektúry, stavebníctva a dizajnu. Využili
sme preto možnosť generálneho partnerstva a verejnosti sme ponúkli náš najnovší model
zimnej záhrady Ultima Corso, v priestore ktorej vzniklo jedinečné posedenie pre stretnutia s
partnermi a návštevníkmi, ktorí predovšetkým ocenili výnimočnú službu v podobe bezplatného
poradenstva.

Ing. Adriana Kučerová, územná riaditeľka Prvej stavebnej sporiteľne
„Trendy Design Days 2016 sa niesli v znamení príjemnej atmosféry a skvelých inšpirácií pre
bývanie. Prvá stavebná sporiteľňa privítala možnosť zúčastniť sa na tomto podujatí. Našim
cieľom totiž je meniť bývanie našich klientov na domov. A Trendy Design Days nám vytvorili jeden
z priestorov, ako tento cieľ napĺňať. Odprezentovali sme našu ponuku a umožnili návštevníkom
dozvedieť sa viac o stavebnom sporení ako významnej možnosti financovania bývania. Vážime si
zároveň ich pozitívnu odozvu. Ďakujeme za profesionálny prístup a výbornú organizáciu.”

Ing. arch. Martin Kríko, objektový manažér Baumit
„Ako líder na bratislavskom trhu so zatepľovacími systémami a ďalšími stavebnými materiálmi,
sa tiež snažíme určovať a prinášať trendy a novinky v tomto segmente. Preto sme privítali
možnosť konfrontácie a predstavenia našich inovácií. Veľmi radi diskutujeme na takomto
verejnom fóre, kde prídu aj náhodní návštevníci a tieto poznatky využívame pre ďalšie napredovanie
a posun v navrhovaní moderných a zaujímavých fasád.”

Ing. Edita Slabejová, riaditeľka spoločnosti Emex
„Nezvyčajné, netradičné podujatie, ktoré potvrdzuje moje presvedčenie o tom, že každý zákazník si
zaslúži tie najlepšie služby spojené so všetkým a v našom prípade s bývaním. Cesta za zákazníkom
môže mať viacero podôb a táto bola pre mňa nie len inovatívna, ale aj zaujímavá až dobrodružná.
Najviac ma potešilo, keď sme spolu so zákazníkom našli riešenie pri výbere digestoru.“

Ing. Katarína Tomášová, regionálny manažér SIKO
„Zaujímavá akcia s bohatým programom. Využili sme príležitosť nielen na prezentáciu kuchýň,
ale aj kúpeľní, s ktorými sme boli u zákazníkov známejší. Mediálna spolupráca založená na
takejto netradičnej forme prezentácie bola pre nás vo viacerých smeroch obohacujúca, i keď do
budúcna by sme navrhovali isté vylepšenia, ako zefektívniť vzájomnú spokojnosť.“

Mgr. Eva Kovačovičová, obchodná riaditeľka CREATON pre Slovenskú republiku
„Strecha je korunou domu, preto sme veľmi radi, že nás organizátori TDD 2016 oslovili, aby sme
prezentovali široké dizajnové možnosti keramickej strešnej krytiny Creaton. V priebehu troch dní
mali bežní návštevníci nákupného centra možnosť zoznámiť sa s výrobkami a riešeniami, ktoré
sú neodmysliteľnou súčasťou moderného stavebníctva.”

Ivan Šimovič, vedúci predaja spoločnosti Laufen pre Slovensko
„Podujatie Trendy design days sme sa zúčastnili už po druhýkrát. Je to jedinečná príležitosť na
stretnutie, komunikáciu a prezentáciu našej spoločnosti priamo so zákazníkmi na takpovediac neutrálnej
pôde. Zároveň je to zaujímavý spôsob prezentácie moderného dizajnu širokej verejnosti.“